;

 

 

 

 

 

 

 Prof. Kari Lukka

Kari’s research interests as well as his international publication record cover a wide range of management accounting as well as accounting theory and methodology topics. Kari’s teaching focuses on management accounting, but he also gives a course on the philosophy of science and research methodology for doctoral students. He is an Associate Editor of QRAM as well as a member of the Editorial Boards of ABR, AOS, BAR, BRIA, CPA and MAR. As of 2015 he has been the International Director of the Management Accounting Section of the AAA. He is a member of the Faculty of the EIASM, too. In that context, he organized and chaired, jointly with Prof. Michael Shields, the biannual conference on “New directions in management accounting” in 1998-2016, and was the coordinating faculty member of the EDEN doctoral course on “Case-based research in management accounting”, organized biannually in 2003-2015. For several decades, Kari has been actively involved in the executive education of the Turku School of Economics. In addition to being a member of the Council of Turku School of Economics, as of February 2014 he has also been the Chair of the University Collegiate Council of the University of Turku.

Research

Management accounting and its change

The paradox of digitalisation and validation of information

Tasks and roles of financial managers

Management control in internationally operating firms

Methodology of business studies and philosophy of science

Accounting theory

 

 

Prof. John Christensen Ph.D.

Professor emeritus, Department of Business and Economics

Professor emeritus, Accounting

 

 https://orcid.org/0000-0003-1875-396X

https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/jcn

Dr.Rer.Pol.hc, Universität Magdeburg, 2013
Ph.D. Stanford University, Stanford, California, September 1979
Cand.scient.oecon., Aarhus University, June 1973 (M.Sc. in Management Science)

Academic experience
Professor of Accounting, University of Southern Denmark. August 1983 -
Visiting scholar, SOM, Yale University. USA. January 1991-August 1991
Associate Professor of Accounting, Odense University. September 1979- August 1983
Visiting Honorary Professor of Accounting, Manchester University. 2006-2011
Faculty member, Doctoral Seminar on Analytical Accounting Research, EIASM, 1997-
Faculty member, Doctoral Colloquium on Accounting Research, EIASM and EAA 1998- 2007 (Chair 2004-2006)
President of European Accounting Association 2006-2009
Vice-President Research, American Accounting Association 2010-2012
Chairman of Department of Management 1983-1989, 1996-2000,
Chairman of Department of Accounting and Finance 2004-2005
Member of The Danish Social Science Research Council, 2000-2006

Research Interests
Agency research in accounting, communication structures, transfer pricing, valuation as an information source, modern costing systems. Accounting Theory, The Conceptual Framework of Financial Accounting, Reporting Discretion and Auditing, and Product Costing.

Editorial positions
Member of the Editorial Board of the Accounting Review 1985-1988 og 1989-1993,
Member of the Editorial Board of the European Accounting Review 1992 - 1999, 2012-
Member of the Editorial Board of the Review of Accounting Studies 1993 - 2006,
Associate Editor of Management Accounting Research 1994 - ,
Associate Editor the European Accounting Review 1999- 2012
Advisory Board Japanese Accounting Review 2010-

Honours
Knight of the Order Dannebrog
Key Note Speaker: Indian Accounting Association 2009
Presidential Scholar: American Accounting Association 2009.
Chairman: Academic Council, Faculty of Social Sciences, University of Southern Denmark
Member of Board, Odense University Press, 1979-. (Chairman 2010-)
Member of Board Studenterboghandelen, 2007 –

 

 

Emma Jç Perry, BSc ACA

Raise The Vibe Accountants (formerly known as Emma J Perry & Co) was founded by Emma J Perry BSc ACA in 2014 (and rebranded to RTVA in 2018).


Experience


Founded Intuitive Chartered Accountancy Practice, Raise The Vibe Accountants (2018 and Ongoing)
Founded and ran Chartered Accountancy Practice, Emma J Perry & Co (2014 to 2018)


Credit Rating Analyst in Leveraged Finance Team for three years with Fitch Ratings, Leading Provider of Credit Ratings, Financial Commentary and Research (2011 to 2014)


Position in Credit Fund Team at Intermediate Capital Group, London-based Specialist Asset Manager (2010 to 2011)
Recommended by Harvard Business School through her position as Research Associate investigating Counter-Terrorism Analysis Software (2010)


Trained as an Auditor with HW Fisher & Co, Top-25 UK Accountancy Firm (2006 to 2009)
Case Administrator in Forensics & Disputes at Deloitte, Big Four Accountancy Firm in London, England (2006)

 

https://www.raisethevibe.london/

 

 

 

Prof. Robert Faff

Robert Faff is Professor of Finance and formerly Director of Research at the UQ Business School. He has an international reputation in empirical finance research: securing 14 Australian Research Council grants (funding exceeding $4 million); >310 refereed journal publications; career citations >12,800 (Google Scholar); and a h-index of 57 (Google Scholar). His particular passion is nurturing and developing the career trajectories of early career researchers. Robert has supervised approximately 40 PhD students to successful completion and examined 50 PhD dissertations. Building on a 35-year academic career, his latest focus is "Pitching Research" [https://ssrn.com/abstract=2462059], now gaining great traction domestically and worldwide as exemplified by: (a) >13,600 SSRN downloads; (b) >300 pitching talks/events; (c) at 37 Australian universities; and (d) spanning 52 different countries. In addition, Robert is Editor-in-Chief of Pacific-Basin Finance Journal; formerly: Editor of Accounting and Finance (2002-2011) and Associate Editor of several journals including Abacus and Australian Journal of Management.

https://business.uq.edu.au/profile/563/robert-faff

 

Signature Work in Profile: "Pitching Research" The paper can be downloaded from SSRN

 

 

 

 

Konferans Teması: Muhasebe Araştırma ve

Uygulamalarının Gelişiminde Bütüncül Yaklaşımların Etkisi

 

MODAV tarafından düzenlenen MODAVICA2019 Uluslararası Katılımlı Konferansında; işletme fonksiyonlarına bütünsel bakarak muhasebe fonksiyonunun rolünün akademik ve uygulama olarak değerlendirilmesi hedef alınmaktadır. Bütünsel bakış açısını benimseyen model uyarınca muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimi ve bu etkileşimin muhasebe araştırma ve uygulamalarına etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu şekilde; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin tarih, felsefe, sosyoloji, politik ekonomi vb. gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında akademik tartışmaların çeşitleneceği ve verimli sonuçlar doğuracağı beklenmektedir.   Detaylar için tıklayınız..Konferans konuları aşağıdaki konuları içermekle birlikte, muhasebe alanı ile ilgili farklı bütünsel yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.   Muhasebe Açıklamaları ve İletişim

Kültür, Küreselleşme ve Politik Konular

Güvence ve Denetim Hizmetleri ve Teknolojik Gelişmeler

Muhasebede Cinsiyet Çalışmaları

Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Pazarlama ve Rekabet açısından Önemi

Yönetim Muhasebesi, Üretim, Lojistik ve Kontrol

Kurumsal Yönetim ve Performans

Sosyal Muhasebe ve Sosyal Etki

Etik, Meslek Etiği ve Kamu Yararı Kavramları

Eleştirel Bütünsel Yaklaşımlar

Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal İşletme Anlayışı

 

Genişletilmiş Özetler 5 Ağustos 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.

Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;

 1. Özet ve Anahtar Kelimeler,

 2. Giriş, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, ampirik çalışmalarda hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.

 3. Metodoloji, araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş metodolojinin detayını içermelidir.

 4. Bulgular, yapılan çalışmanın bulguları ya da ön bulgularını içermelidir.

 5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel ve beklenen sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.

 6. Kaynakça.

Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans sonrasında bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dahil etme şansına sahip olacaktır. Bildiri başvuruları conference2019@modav.org.tr gönderilmelidir.

 

Önemli Tarihler: 

5 Ağustos  2019

Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarihi

6 Eylül 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Son Bildirim Günü

15 Eylül 2019

Son Erken Kayıt Tarihi

 

DÜZENLEME KURULU 

 

»  Prof. Dr. Fatma Naciye Can Şımga Muğan
»  Prof. Dr. Recep Pekdemir
»  Prof. Dr. Çağnur Balsarı
»  Prof. Dr. Beyhan Marşap
»  Doç. Dr. Seçil Sigalı
»  Prof. Dr. Dursun Arıkboğa
»  Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy 

5 Ekim 2019, Cumartesi
14:00 Otel Giriş
6 Ekim 2019, Pazar
09:00 - 10:30 Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:00     Kahve Molası
11:00 - 12:30 Davetli Konuşmacı - Prof.Dr. Kari Lukka
"Conducting interventionist research in accounting: There and back again"
12:30 - 14:00     Öğle Yemeği 
14:00 - 15:30 A Salonu
Oturum - 1: Bildiri Sunumları
B Salonu
Oturum - 1: Bildiri Sunumları
15:30 - 16:00     Kahve Molası 
16:00 - 17:30 A Salonu
Oturum - 2: Bildiri Sunumları
B Salonu
Oturum - 2: Bildiri Sunumları
17:30 - 18:00     Kahve Molası 
18:00 - 19:00 WEBINAR - Emma J. Perry
"Holistic Accounting"
20:00 - 22:00     Akşam Yemeği 
7 Ekim 2019, Pazartesi
09:15 - 10:45 Davetli Konuşmacı - Prof.Dr. John Christensen
"The Game of Accounting Control: Designing Decentralized Organization"
10:45 - 11:00     Kahve Molası
11:00 - 12:30 WEBINAR - Prof.Dr. Robert Faff
"Pitching Research"
12:30 - 14:00     Öğle Yemeği 
14:00 - 15:30 A Salonu
Oturum - 3: Bildiri Sunumları
B Salonu
Oturum - 3: Bildiri Sunumları
15:30 - 15:45     Kahve Molası
15:45 - 17:15 A Salonu
Oturum - 4: Bildiri Sunumları
B Salonu
Oturum - 4: Bildiri Sunumları
17:15 - 17:30     Kahve Molası 
17:30 - 19:00 Panel Oturumu
20:00 - 23:59     Gala Yemeği 
8 Ekim 2019, Salı
09:00 - 16:00 Sosyal Program (Efes, Şirince Gezisi)
12:00 Oda Çıkış

 

Kayıt Konaklama Ücretleri  

 

 

Kayıt ve Konaklama Paket Ücreti

Tek Kişilik Oda

1.900,00 TL

İki kişilik Odada Kişi Başı

1.400,00 TL

Üç Kişilik Odada Kişi Başı

1.240,00 TL

Konaklamasız günlük kayıt (Gala Yemeği Dahil Değildir)

300,00 TL

 

 

Bildiri sunan Araştırma Görevlilerine MODAV tarafından 250 TL katılım desteği sağlanacaktır.

 

 • Kayıt & konaklama paket fiyatları, otel rezervasyonunun Claros Tour – Alico Turizm tarafından yapılması durumunda geçerlidir.
 • Tüm konaklamalar konferans oteli Kuşadası; Charisma De Luxe Hotel’de gerçekleşecektir.
 • Konaklamalı kayıt ücretlerine 5 – 8 Ekim 2019 tarihleri arası 3 gece herşey dahil konseptte konaklama
  (açık büfe kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği, 10:00 – 23:59 saatleri arasında tesis içindeki tüm yerli içecekler), toplantılara katılım, toplantı süresince çay kahve ikramı, konferans materyalleri (çanta, yaka kartı v.b), gala yemeği ve Efes, Şirince turu dahil olup ören yeri giriş ücretleri ve öğle yemeği dahil değildir.
 • Belirtilen kayıt & konaklama paket ücretlerine KDV dahildir.
 • Kayıtlar ödemelerin tamamı yapıldıktan sonra geçerli olup, konfirme edilecektir.
  Kredi kartı ödemesinin tamamlanması ya da havale bilgilerinin organizasyon sekreteryasına ulaşmaması halinde kayıt onaylanmayacak ve herhangi rezervasyon yapılmayacaktır.
  Sempozyum öncesi katılım onayınızı almadıysanız lütfen kongre@claros.com.tr e-posta adresi ile irtibata geçiniz.
 • 07 Eylül 2019 ve sonrası iptallerde iade yapılmayacaktır.
 • 21 Eylül 2019 ve sonrası Dış katılımcı kayıt iptallerinde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • İadeler, Modavica 2019 bitimini takip eden 60 gün içinde yapılacak olup, banka masrafları iadeden kesilecektir.
 • 5 Ekim 2019 giriş – 8 Ekim 2019 çıkış tarihleri haricindeki talepleriniz için lütfen kongre@claros.com.tr e-posta adresi ile irtibata geçiniz.

 

 

 

Charisma De Luxe Hotel

Sizleri eşsiz denizin gökyüzüyle birleşen manzarasında, konfor ve lüksü bir arada bulabileceğiniz Charisma De – Luxe Hotel’e davet ediyoruz…
Dilerseniz şık ve konforlu yeni odalarda müthiş deniz manzarasını izlerken stresten uzaklaşır, dilerseniz mavi bayraklı Ege denizinde serinleyebilir, dilerseniz bölgenin en yeni, en şık ve en kapsamlı SPA’ sında sağlık bulabilirsiniz. En son teknolojiğe sahip spor aletleriyle donatılmış 450 m² büyüklüğünde Fitness Center ve iki adet büyük yüzme havuzu bulunmaktadır.
Tesis konumu itibariyle şehir merkezine yürüyüş mesafesindedir.

 
Kuşadası Hakkında

Kuşadası, Aydın iline bağlı, Ege Bölgesinin kıyı şeridinde yer alan bir ilçedir. Aydın il merkezine 71 km, İzmir il merkezine 95 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçeye hava yoluyla ulaşım İzmir Adnan Menderes Havaalanından sağlanmaktadır. Kuşadası İzmir Adnan Menderes Havaalanı arası 82 km’dir
Kendi tarihinin ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Efes, Meryem Ana, Şirince, Didim, Milet, Pamukkale gibi birçok tarihi yerlere yakın konumu itibariyle Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Ayrıca sahip olduğu Kuşadası Limanı büyük yolcu gemileri için en önemli durak noktasıdır. Bunun yanı sıra Kuşadası Limanı Yunan adalarına gitmek için bir deniz kapısı niteliğindedir.

 

Adnan Menderes Havalimanından Otele Ulaşım

İzmir Adnan Menderes Havalimanından Charisma De Luxe Otel’ e Havaş otobüs servisleri, ticari taksiler ve Claros Tour tarafından sağlanan özel transferler ile ulaşabilirsiniz.


Havaş Servisleri İle Ulaşım
İzmir Adnan Menderes Havalimanından belirli saatlerde kalkan Havaş servisleri ile Kuşadası otogara ulaşabilirsiniz. Otogardan 1 numaralı dolmuşlar ile Charisma De Luxe Otel’ e ulaşabilirsiniz.
Havaş servisleri ile ilgili detaylı bilgiye, aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.havas.net/tr/Hizmetlerimiz/OtobusHizmetleriVeOtopark/OtobusServisNoktalari/Pages/Izmir.aspx


Ticari Taksi ile Ulaşım
Havalimanından Charisma De Luxe Otel’ e ticari araç ile ulaşabilirsiniz. Taksi ücreti yaklaşık 300,00 – 350,00 TL’ dir.

Özel Transfer ile Ulaşım
Havalimanından otele özel transfer ile ulaşmak isteyen misafirlerimiz Claros Tour ile yildirim.ali@claros.com.tr adresinden iletişim kurabilirler. Özel transfer fiyatlandırması aşağıdaki şekildedir.


1-4 kişi : 350,00 TL + KDV
5-10 kişi : 400,00 TL + KDV

 

Organizasyon Sekreteryası
Adres: 1469 Sok. No:18 35220 Konak, İzmir-TÜRKİYE
E-posta: yildirim.ali@claros.com.tr
Telefon: 0 232 421 00 11-121
Faks: 0 232 463 23 84

www.claros.com.tr